Keramika pro děti 6 - 10 let

Cena: 3,960.00
K odeslání: Ihned
Skladové číslo: 32
Sdílet:

osoba

Umístění


Keramický kroužek pro děti 6 – 10 let

V Jablonci nad Nisou, Anenské nám.666/3

Program kroužku je připravován tak, aby se děti potkaly s různými technikami při tvorbě z hlíny. Procvičí si jemnou motoriku a nechají promluvit svou fantazii. Vyzkouší si samostatnou i společnou práci. Není důležitý výsledek, ale samotný proces tvoření a tak, ačkoliv si děti vypálené výrobky odnesou domů, důležitější je, s jakým prožitkem opouští dílnu. Jedna z lekcí bude věnována skupinové tvorbě, při které se výrobek nebude vypalovat. Pracovat budeme v malém kolektivu, max. 8 dětí, je tak zaručen individuální přístup ke každému dítěti. Na začátku si představíme téma a namotivujeme se ke tvoření. Závěrem hodiny si hotová díla společně prohlédneme a popovídáme si o nich. Nakonec si každý po sobě uklidí pracovní prostor a rozloučíme se.

Co vzít s sebou: Materiál a potřebné pomůcky jsou k dispozici v ceně kroužku. K práci je potřeba pouze zájem dítěte a vhodné oblečení + přezuvky.

Platba a náhrady: Platba ve výši 3 960,- Kč zahrnuje veškerý potřebný materiál a pokrývá účast na 14 lekcích (+ dvě náhrady). Kroužek bude probíhat v pondělí od 15:00 – 16:00 hod. Po skončení 14 lekcí je možné vyčerpat dvě omluvené lekce.  Za omluvenou lekci je považována omluva e-mailem na: jitka@hrnecky.cz, telefonicky nebo SMS zprávou na tel.: 737 940 751 a to nejpozději 1 den předem. Pokud na předplacenou lekci nepřijdete a ani ji nebudete mít omluvenou, platba propadá. V rámci semestru lze nahradit dvě lekce.

Pololetní kurz začíná dne 18.9.2023, náhradní lekce proběhnou v lednu 2024.